Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Περιφερειάρχης: Καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση το ΤΕΜΠΜΕ

Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων, το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ, μια καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση πέτυχε να δώσει και συνεχίζει να δίνει σημαντική ρευστότητα στην αγορά μεσούσης της κρίσης. Αυτό δήλωσε ο Γ.Γ. της ΠΙΝ Σωτ. Βόσδου με αφορμή την αποτίμηση της Α’ φάσης του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Α φάσης, η οποία διήρκεσε 65 εργάσιμες ημέρες, δανειοδοτήθηκαν 599 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά (289 στην Κέρκυρα) και διασφαλίστηκαν 2.086 θέσεις εργασίας, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει όρος που επιβάλλει στην επιχείρηση να διατηρήσει τους εργαζομένους.
Η αξία των δανείων στην εν λόγω φάση ανήλθε σε 58.414.318,40, ευρώ και η αξία των εγγυήσεων έφτασε τα 46.731.454,72.
Για την Β΄ φάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΕΜΠΜΕ με ημερομηνία 24 Ιουλίου 2009, έχουν ήδη εγκριθεί δάνεια για πάνω από 376 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (177 στην Κέρκυρα) ύψους 25.305.145,00 με τις εγγυήσεις να ανέρχονται σε 20.244.116,00 εκατ.
Συνολικά στη Β’ φάση του προγράμματος το ΤΕΜΠΜΕ έχει δανειοδοτήσει επιχειρήσεις που στο σύνολο τους απασχολούν 965 εργαζόμενους.
Συνολικά από την αρχή του προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ από το ΤΕΜΠΜΕ μέχρι και την 24 Ιουλίου 2009 έχουν χορηγηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δάνεια σε 975 επιχειρήσεις, που έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν 3.051 εργαζόμενους που απασχολούν. Η αξία των δανείων προς τις ΜΜΕ ανέρχεται συνολικά σε 83.719.463,40 ενώ η αξία των εγγυήσεων φθάνει τα 66.975.570,72.

Δεν υπάρχουν σχόλια: